2021/BZP 00149676/01: Odpowiedzi na zapytania nr 1

Warszawa, dn. 20.08.2021 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180A
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Krzykosy prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”…

Źródło: gminakrzykosy.pl