Konsultacje społeczne dotyczące projektów zmian statutów wszystkich sołectw Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy zaprasza mieszkańców gminy Krzykosy do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zmian statutów wszystkich sołectw Gminy Krzykosy.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Krzykosy.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 13.09.2021 do dnia 30.09.2021…

Źródło: gminakrzykosy.pl