Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 września 2021 r.

PL.6722.ZP.DO.1.2.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 13 września 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 302/1, 302/2 i 302/3, położonych w Pięczkowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, w związku z…

Źródło: gminakrzykosy.pl