Ponowna opinia PPIS

Krzykosy, dnia 27 sierpnia 2021 r.

OSR.6220.7.4.2021

Z dowodem doręczenia

Państwowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska

Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 sierpnia 2021 r. (data wpływu 4 sierpnia 2021 r.) znak pisma ON-NS.9011.46.2021 dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda…

Źródło: gminakrzykosy.pl