Ponowna opinia Wody Polskie

Krzykosy, dnia 27 sierpnia 2021r.

OSR.6220.7.4.2021

Z dowodem doręczenia

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Informuję, iż opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniun z dnia 3 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 sierpnia 2021 r.) znak pisma PO.ZZŚ.4.435.544.1.2021.ML dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1…

Źródło: gminakrzykosy.pl