Uchwała Nr XXVI/257/2021

UCHWAŁA NR XXVI/257/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku

Na podstawie art. 14, ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca…

Źródło: gminakrzykosy.pl