Uchwała Nr XXVI/259/2021: Uzasadnienie

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/259/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
Z DNIA 22 CZERWCA 2021 R.

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości…

Źródło: gminakrzykosy.pl

Uchwała Nr XXVI/259/2021: Uzasadnienie

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/259/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
Z DNIA 22 CZERWCA 2021 R.

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości…

Źródło: gminakrzykosy.pl