Uchwała Nr XXVI/259/2021

UCHWAŁA NR XXVI/259/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze…

Źródło: gminakrzykosy.pl