Uchwała Nr XXVI/260/2021

UCHWAŁA NR XXVI/260/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Źródło: gminakrzykosy.pl