XXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

RG.0002.7.2021                                                                              

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie…

Źródło: gminakrzykosy.pl