XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 10 sierpnia 2021 r.

RG.0002.6.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku Sesji.
  3. Wręczenie Radnej zaświadczenia…

Źródło: gminakrzykosy.pl