Zarządzenie Nr 10: Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Zarządzeni I Wójta Gminy Krzykosy

Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85215 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.31111.19.2019.8 z dnia 22.01.2019r. wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

 

WÓJT

Źródło: gminakrzykosy.pl