Zarządzenie Nr 10

Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 1’8 stycznia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gm ny Krzykosy zarządza co następuje:
§ 1. W uchwale Nr JU/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
I. Zwiększa się…

Źródło: gminakrzykosy.pl