Zarządzenie Nr 172/2021

Zarządzenie Nr 172/2021
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania…

Źródło: gminakrzykosy.pl