Zarządzenie Nr 9

ZARZĄDZENIE NR 9/2019

WÓJTA GMINY KRZYKOSY

z dnia 10 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu gminy Krzykosy oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Oz.U. z 2017 r., poz.2342 ze zmianami), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z poźn. zm.) oraz biorąc…

Źródło: gminakrzykosy.pl